Digital Diary of Dr. RAM MANOHAR LOHIA VILLAGES           

Year 2012-2013

 

 

                   Gadi Rustam

                   Veernagar

                   Sedariya

                   Makhanpur

                   Bonai

                Susayan

                   Nasipur

                Rehpura

                Veerbal

                Dhorpur

                khajuriya

                kheda baramai

                khargu